تعمیر و سرویس کولر گازی پنجره ای

۱) شستشوی سیکل

۲) ایجاد فشار در سیکلی

۳) نشت یابی

۴) شارژ مبرد قابل ذکر است که در تمامی مراحل فوق کمپرسور کولرگازی پنجرهای

خاموشی می باشد فقط در مرحله شارژ مبرد آن هم بعد از اینکه مقداری از ماده

سرمازا وارد سیکل کردیم کمپرسور را روشن می کنیم تا از میزان برودت او اپراتور

اطلاع حاصل کنیم. شستشوی مدار مکانیکی در موارد زیر، قسمتهای مختلف

کولرگازی پنجرهای را شستشو میدهیم:

۱) هنگام تعویضی کمپرسور معیوب، کند انسور، او اپراتور، لوله مویی.

۲) هنگامی که از نشت مبرد زمان زیادی گذشته و مبرد به طور کاملی از

سیکلی خارج شده است و احتمال ورود رطوبت به سیکلی وجود دارد.

This site is protected by wp-copyrightpro.com