لوله کشی کولر گازی

۱) ابزار مخصوصی آن شامل لوله بر- پرج کن و خم کن لوله های مسی، پمپ و کیوم،

گیج مانینولد، متر، کمان اره آهن بر،

آچار فرانسه، آچار تخت، سیم چین، آچار آلن، کپسول مبرد، ترازوی دیجیتالی، کابل بر،

وسایل جوشکاری گاز.

۲) جهت ورودی لولهها به واحد را مشخصی و از جهت های مختلف میتوان وارد کرد.

۳) سوراخی به اندازه دلخواه در دیوار با گردبر جهت ورود کابل و لوله ها ایجاد می کنیم و

حتماً درپوش دیواری را جهت حفاظت از کابلی و لوله ها نصب کنید.

۴) لوله را عایق بندی می کنیم ولی سرها با نوار چسب پوشانده شوند

تا از ورود گرد و غبار و اجسام خارجی به داخلی آنها جلوگیری شود.

۵) توسط ۲ عدد آچار فرانسه یا تخت در پوشی مهرههای واحد

داخلی را باز کنید. (در واحد داخلی گاز ازت وجود دارد).

۶) لولههای ورودی از سوراخ دیوار تا رسیدن به  واحد داخلی

This site is protected by wp-copyrightpro.com