نصب و تعمیر پکیج

نصب و تعمیر پکیج

امکان تخلیه‌ی گازهای حاصل از احتراق محلی نصب و تعمیر پکیج دستگاه‌های

گازسوز دودکشی دار باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که قابلیت متصل دودکشی طبق

این مقررات وجود داشته و امکان تخلیه‌ی گازهای حاصل از احتراق به فضای خارج ممکن باشد.

دستگاه‌های گازسوز که نیاز به دودکشی ندارند باید در محلی متصلشوند که امکان تهویه

و تخلیه گازهای حاصل از احتراقی به‌صورت طبیعی و یا مکانیکی وجود داشته باشد.

انواع فضا انواع فضا در این بخشی، با توجه به امکان و نحوه تأمین هوای لازم و کافی

برای دستگاه‌های گازسوز که در آن‌ها متصل می‌گردند، تعیین می‌شود:

نصب و تعمیر پکیج

الف) فضا با درزبندی معمولی: فضایی که جداره‌های خارجی آن، از قبیل

درز درها و پنجره‌ها (بدون نوار درزبندی)، ساخته‌شده باشد.

ب) فضا با درزهای هوابند: فضایی که جداره‌های خارجی آن، از قبیل:

درز درها و پنجره‌ها، محلی عبور لوله‌ها و بافه‌ها و… با نوارهای درزبندی

یا وسایل دیگر، حفاظت‌شده باشد.

ضوابط و قوانین مربوط به متصل دودکش‌ها • هر مصرف‌کننده درون‌سوز

مانند بخاری، آبگرمان و… باید دارای دودکشی مناسب ولوله‌ی رابط مستقل باشد.

نصب و تعمیر پکیج

• لوله رابط و اتصالات آن در دودکشی‌های مشترک باید از نوع فلزی باشد.

• اتصال لوله‌های رابط دودکشی مشترک فقط باید با استفاده از سه‌راهی اتصال

پیشی ساخته انجام شود. اتخاذ روش‌های دیگر برای گرفتن انشعاب مجاز نیست.

• حداکثر طول لوله‌ی رابط باید ۰/۴۵ متر برای هر ۲/۵ سانتیمتر قطر لوله‌ی رابط باشد.

درصورتی‌که طول لوله‌ی رابط از ۰/۴۵ متر برای هر ۲/۵ سانتیمتر قطر بیشتر باشد،

باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع لوله‌ی رابط و یا ارتفاع کلی دودکشی ظرفیت

موردنظر تأمین گردد. • در صورت نصب دو دستگاه گازسوز در یک طبقه، دودکشی م

شترک باید نزدیک‌تر و یا مستقیماً روی دستگاه گازسوز کوچک‌تر قرار گیرد.

• قطر لوله‌های رابط باید مساوی یا بزرگ‌تر از اندازه‌ی محلی خروج محصولات

احتراق دستگاه گازسوز باشد. • برای انتخاب قطر دودکشی دستگاه‌های

گازسوزی که در مناطق مرتفع متصل می‌شوند، ظرفیت حرارتی

وسیله‌ی گازسوز در سطح دریا ملاک هست.

گاز منواکسید

گاز منواکسید کربن گاز طبیعی (CH4) سمی نبوده و عارضه خاصی

را در بدن انسان ایجاد نمی‌کند امّا در آتش‌سوزی و انفجار می‌تواند

نقشی اصلی را ایفا نموده و درصورتی‌که وجود CH4 موجب خروج و کمبود

اکسیژن گردد، خطرات جدی کمبود اکسیژن را به وجود خواهد آورد.

نصب و سرویس پکیج

گاز منواکسید کربن در اثر احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی ازجمله گاز

طبیعی به وجود می‌آید. گاز منواکسید کربن (CO) بی‌رنگ، بدون بو و بی‌مزه است و

به همین دلیل به‌سادگی با حواسی انسانی قابل‌تشخیصی نیست. از گاز منواکسید

کربن (CO) به‌عنوان یک خفه‌کننده شیمیایی نام‌برده می‌شود. این گاز بسیار سمی،

کشنده و خطرناک هست و حتی در مقادیر بسیار جزئی باعث مرگ انسان می‌شود.

کی از راه‌های تولید منواکسید کربن (CO) در منزلی، احتراق ناقص دستگاه‌های گرمایشی و

پخت و هست. مان طور که می‌دانید انسان برای تنفسی نیاز به اکسیژن دارد. در صورت

گاز سمی ناشی از احتراقی ناقصی وسایلی گازسوز

وجود منواکسید کربن (گاز سمی ناشی از احتراقی ناقصی وسایلی گازسوز) در

محیط زندگی، انسان مسموم می‌گردد و درواقع حملی اکسیژن توسط خون مختل شده

و اکسیژن به بافت‌های بدن نرسیده و انسان دچار خفگی و درنهایت مرگ می‌شود.

علائم و نشانه‌های فیزیولوژی منواکسید کربن (CO) بر انسان بستگی به میزان غلظت

منواکسید کربن در خون دارد. هرچه مقدار (CO) در خون بیشتر باشد، خطری که انسان

را تهدید می‌کند بیشتر می‌شود. منواکسید کربن (CO) در غلظت پایین باعث خواب‌آلودگی،

گیجی، خستگی، سردرد، سرگیجه، ضعف و بی‌حالی، حالت تهوع و گاهی استفراغ می‌شود

و در غلظت‌های بالاتر باعث خفگی ودرنهایت مرگ می‌شود.

چه مقدار از گاز منواکسید کربن در محیط می‌تواند برای انسان خطرناک باشد؟

اثر مونواکسید کربن بر انسان برحسب زمان: PPM 9 بر اساسی استاندارد مربوطه

، بیشترین میزان مجاز در محیط زندگی هست. PPMA 50 در حدود ۸ ساعت بیشترین

تهدید را برای انسان خواهد داشت. PPM 400 بین ۱ تا ۲ ساعت باعث سردرد از ناحیه

پیشانی می‌شود و قرار گرفتن در آن محیط بیشتر از ۳ ساعت جان انسان را تهدید خواهد کرد.

PPM 800 این میزان باعث تهوع و تشنج می‌شود و در حدود ۲ ساعت می‌تواند منجر به مرگ شود.

PPM 1600 در مدت ۲۰ دقیقه انسان را دچار حالت تهوع می‌کند و در مدت ۱ ساعت جان انسان را

PPM 12800 بین ۱ تا ۳ دقیقه به مرگ منجر می‌شود.

استفاده از لوله‌های قابل‌انعطاف (خرطومی یا آکاردئونی) به‌عنوان دودکشی ممنوع است. حداقل

فاصله‌ی کلاهک دودکشی با کولرهای آبی و دریچه‌های تأمین هوای ساختمان باید ۳ متر در نظر گرفته شود.

در دودکشی‌های مشترک می‌توان حداکثر قطر محاسبه‌شده دودکشی را از ابتدا تا انتها یکسان در نظر گرفت.

انتهای کلیه دودکشی‌ها باید حداقل یک متر از سطح پشت‌بام بالاتر بوده و از دیوارهای جانبی نیز حداقل ۳ متر

فاصله داشته باشد. درصورتی‌که فاصله کمتر از ۳ متر باشد. انتهای دودکشی باید حداقل ۶۰ سانتی‌متر از بلندترین

دیوار مجاور بالاتر قرار گیرد. قسمت قائم دودکشی باید روی پایه‌های مناسب قرار گیرد تا وزن آن به پایه

منتقل شود.ضمناً طول قائم دودکشی توسط بسته‌ای مناسب به دیوار محکم گردد. عبور دود کشی از فضای

داخلی و سقف کاذبحمام مجاز نمدی باشد ۔ جهت استفاده از بخاری دیواری باید دهانه دودکشی

حداقل در ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر از کفمحلی متصل تعبیه‌شده باشد. دودکشی مشترک با شرایط مندرج

در دستورالعملی‌های مبحث ۱۷ مقررات ملیساختمان حداکثر

برای پنج طبقه استفاده شود. درصورتی‌که ساختمان بیش از پنج طبقه باشد، باید از دو دودکشی

مشترک بر اساسی جدولی‌های مربوطه استفاده شود. چنانچه دودکشی در دامت متصل شود، دامت ویژه

دودکشی‌ها باید از بالا به هوای آزاد ارتباط داشته باشد. این دامت نباید به فضاهای داخلی ساختمان راه داشته باشد.

استفاده از قطعات لوله‌های سیمانی پیشی ساخته سر صاف (لب‌به‌لب) ممنوع هست و باید از نوع نرو ماد

(فنجان) استفاده شود ۔ دستگاه تا خروج کاملی از ساختمان استفاده شود. دودکشی‌ها باید در داخلی

(بدنه) دیوارها اجرا گردند (توضیح اینکه: مناسب‌ترین دیوارها، دیوارهای داخلی می‌باشند) اجرای دودکشی

به‌صورت نمایان به خصوصی در بیرون ساختمان‌ها غیراستاندارد بوده و می‌باید عایقی شده و توسط دیوار

دیگری پوششی داده شوند ضمناً اجرای دودکشی در داخلی دیوار حمام به دلیلی احتمالی نشت دودکشی

به‌طور در صورت عدم اطلاع از نوع و ظرفیت مصرف‌کننده گازی بهتر است توجه شود که مناسب‌ترین قطر

برای دودکشی شومینه‌ها و آبگرمان دیواری و پکیج‌ها حداقل ۱۵ سانتی‌متر مربوط به مصرف‌کننده‌های

گازی در سایزهای استاندارد خانگی هست.

نصب و تعمیر پکیج

در طولی مسیر دودکشی‌ها حتی‌المقدور باید از اجرای دودکشی به‌صورت افقی پرهیز نمود و در صورت

اجرا نمودن بخشی از دودکشی به‌صورت افقی، بخش عمودی آن دودکشی حداقل وجود تهویه مناسب

در محلی متصل دستگاه برای وسایلی گازسوز گروه B الزامی است.

C 9 کلیه دستگاه‌های گرو B دودکشی مناسب برای اتصال دستگاه‌های فن دار گرو می‌بایست توسط

شرکت سازنده دستگاه مطابق با قوانین مرتبط طراحی و تهیه گردد. کارکرد مناسب دستگاه‌های گرو

B 9 A مستلزم گردشی هوایی مداوم دمپر ور و داخلی محوطه استفاده از دودکشی مناسب برای

دستگاه‌هایی باقدرت بیش از ۸۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت بستن درز درب‌ها و پنجره‌ها در فضای محلی

متصل وسایلی گازسوز گروه B و A ممنوع است. دودکشی‌های لوازم گازسوز گروه B بدون فن مستلزم

حداقل سه متر ارتفاع است.

استفاده .۳ کالاھوع کی H برای د دستگاه‌های گرو B بلا وز` فن الزامی است. دودکشی دستگاه‌های

فن دار و روم سید نیازی به الزامات طول عمودی ندارد. برای تغییر

 

قطر، از قطر زیاد به کم ممنوع بوده در ضمن

تغییر قطر از کم به زیاد هم نبایستی به‌صورت ناگهانی انجام شود و این عمل حداقل می‌بایست طی ۳۰

سانتیمتر ارتفاع باشد. متصل کلاهک H موجب می‌شود تأثیرات منفی بادبر جریان دود داخلی دودکشی به

حداقل دودکشی وسایلی گازسوز در محلی عبور از شیشه‌های پنجره نباید مستقیماً با شیشه در تماسی باشد.

زیرا در چنین صورتی امکان شکستن شیشه در اثر حرارت و لق شدن و افتادن دودکشی وجود دارد. به‌منظور نصب

دودکشی وسایلی گازسوز از کمترین تعداد زانو استفاده شود، زیرا در این – صورت مکشی دودکشی کم شده و موجب

پس‌زدگی گازهای خطرناک حاصل از احتراقی می‌شود.

میزان طولی افقی دودکشی دستگاه‌های فن دار ۹ )f9 سید توسط شرکت سازند‌ مشخصی می‌شود. جهت و امتداد

لوله دودکشی در دستگاه‌های بدون فن نباید رو به پایین (منفی) باشد. متصل اولین زانو در مسیر دودکشی می‌بایست

حداقل به‌اندازه دو برابر دهانه دودکشی با خروجی د دستگاه فاصله داشته باشد.

قطر داخلی دودکشی‌ها باید در طول آن‌ها یکنواخت و سطح داخلی آن‌ها نیز صاف باشد.

جنسی دودکشی‌ها و مصالح به‌کاررفته در آن‌ها باید مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان

در مبحث ۱۷ باشد. دودکش‌ها باید حتی‌المقدور به‌صورت کاملاً مستقیم و یکسره اجرا گردند

و در طول مسیر نیز باید حتماً هوابند (دود بند) باشند و در صورت اجرای دودکش‌ها به‌صورت

قطعاتی حتماً باید از دودکش‌های نوع نر و ماده که باعث دود بندی محل اتصال و عدم خروج

گازهای حاصل از احتراقی می‌شود استفاده نمود. قرار دادن سر دودکشی در داخل ظرف آب

عملی درستی نیست در این حالت به‌هیچ‌عنوان محصولات حاصل از احتراقی نه جذاب آب‌شده

و نه دران حلی می‌شود و با این عملی محصولات احتراق شامل (CO و CO2 از طریق بخاری

و یا از طریق دودکشی در محیط پخش می‌شود که این عملی بسیار خطرناک است. یک باور غلط:

نصب و تعمیر پکیج

بسیاری از مردم فقط گاز کرسی یا گاز زغالی را کشنده می‌دانند و از اینکه هر ماده سوختنی که

به‌طور کامل نسوزد می‌تواند منواکسید کربن تولید کند، بی‌اطلاع‌اند. حداقل فاصله دهانه خروجی

دود از دریچه تأمین هوای ساختمان می‌بایست ۳ متر باشد. از اضافه نمودن به طولی بخشی افقی

دودکشی در قسمت‌های فوقانی ساختمان جهت ساخت اتاقک و انباری بر روی بام خودداری نمایید.

در هنگام ساخت طبقه جدید دودکشی‌های قدیمی را عمودی و استاندارد ادامه داده و در حین عملیات

ساختمانی دودکشی را در مقابل ریزش مصالح و نخاله ساختمانی و انسداد داخلی کاملاً محفوظ نگه‌دارید.

بخشی عمودی (خروجی) دودکشی حداقل بایستی ۳ برابر بخشی افقی در نظر گرفته شود و حداقل

ارتفاع بخشی عمودی نبایستی از ۱ متر کمتر باشد. حتی‌الامکان از دودکشی‌هایی که از پنجره به بیرون

هدایت می‌شوند بایستی اجتناب نمود. چنانچه به‌ناچار دودکشی از پنجره به بیرون هدایت شود باید به

روش صحیح و کاملاً محکم در محلی خروج از پنجره مهار و

مجهز به کلاهک شود و حداقل دارای ۱ متر ا

رتفاع از محلی خروج باشد. دودکشی و اتصالات مربوطه در حیاط‌خلوت و دامت تا بایستی حتماً دارای

بست و تکیه‌گاه مناسب باشد. جهت و امتداد لوله دودکشی در دستگاه‌های بدون فن نباید رو به پایین

(منفی) باشد. به‌هیچ‌عنوان نبایستی خروجی دودکشی در مجاورت پنجره، کولر و یا سیستم تهویه قرار

گیرد. عبور دودکشی از سقف کاذب و اتاق‌های مجاور محلی متصل و فضاهای خالی مجاز نیست.

توصیه می‌شود استفاده‌کنندگان لوازم گازسوز در محلی مربوطه از دستگاه آشکارساز گاز CO استفاده کنند۔

حداکثر طول شیلنگ گاز برای گاز شهری ۱۲۰ سانتیمتر و برای گاز مایع ۱۵۰ سانتیمتر هست.

برای متصل، راه‌اندازی، جابجایی و لوازم گازسوز می‌بایست با سرویسی کاران مجاز شرکت سازنده تماسی گرفته شود.

نحوه آزمایشی عملکرد دودکشی

الف) ساده‌ترین آزمایشی هر دودکشی، دست زدن و لمسی آن است. سردی دودکشی نشانه عدم عبور گازهای سمی

حاصل از احتراق وسیله گازسوز و زنگ خطری برای شما هست. وقتی وسیله گازسوز کار می‌کند بایستی دودکشی

داغ باشد و نوک انگشتان داغی آن را حسی کند.

ب) آزمایشی بعدی، استفاده از شمع و یا شعله کبریت در محل دریچه و مبدأ دودکشی در اتاق (محل هست.

با قرار دادنکبریت روشن در ابتدای دریچه بایستی شعله به سمت داخلی دودکشی کشیده شود. این موضوع

نشانه کار کردنو مکشی مناسب دودکشی و درصورتی‌که تغییری در شعله ایجاد نشود نشان‌دهنده عدم

مکشی مناسب دودکشی هست.نصب و سرویس پکیج

ج) هنگام خرید و یا اجاره خانه و قبل از وصل وسایلی گازسوز به دودکشی، مسیر دودکشی‌ها را با یک

وزنه و طناب محکم از پشت‌بام تا محلی دریچه و ابداً دودکشی کنترل نمایید تا از باز بودن آن کاملاً

نصب و راه‌اندازی بر اساسی دستورالعملی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هر دستگاه

پکیج بایستی دارای نشانه‌گذاری و دستورالعملی‌های زیر باشد:

  • نشانه‌گذاری پکیج
  • پلاک مشخصات در پکی حج باید دارای یک پلاک مشخصات بادوام و پاک نشد نی باشد کہہ
  • در محلی نصب به‌راحتی و احتمالاً پس از برداشتن قسمتی از رویه پکیج قابل‌رؤیت بوده و محکم
  • نصب‌شده و حداقل اطلاعات زیر را در برداشته باشد:

نام سازند‌ و یا علامت تجاری او.

This site is protected by wp-copyrightpro.com