نصب سرویس کولر گازی

 

در هنگام نصب یا سرویس، بسیار مهم است که غبار و یا آب وارد لولهٔ مویی نشود.

حتی مقدار ناچیزی از غبار می تواند راه عبور لوله را ببندد و به سرعت سیستم را از

کار بیندازد. با یخ زدن مقدار کمی آب هم راه لوله بسته می شود. از آنجایی که غبار

و آب این چنین خطرات بزرگی را برای کارکرد لولهٔ مویی در بردارند، بیشتر لوله های

مویی به مجموعه فیلترخشک کن های کوچکی وصل می شوند. بعضی از سیستم ها

به فیلترهایی با صفحه توری دار که قابلیت جذب رطوبت را ندارند مجهز می باشند.

چنانچه نسبت به نوع گرفتگی در لوله مویی تردید دارید، ابتدا آن را با فرض گرفتگی

ناشی از یخ زدن سرویس کنید. اگر مشکل برطرف نشد، علت گرفتگی غبار است

و لولهٔ مویی باید تمیز و یا عوض شود. با وجود آنکه ابزارهایی برای تمیز کردن دهانه

لوله مویی وجود دارد بهترین راه آن است که در موارد تردید

This site is protected by wp-copyrightpro.com